Crear nonograma

Nonogramas la tecla izquierda Nonogramas la tecla izquierda - negro Coloridas
Nonogramas la tecla derecha Nonogramas la tecla derecha - blanco Vacío
Nonogramas la tecla en medio Zmeniť ovládanie na režim 3 tlačidlovej myši
Tocar Zmeniť ovládanie na režim bez 3 tlačidlovej myši
Guardar